Rozšíření základní školy – Úvaly

Projekt | Rozšíření základní školy, Úvaly
Investor | město Úvaly
Studie | 2016
Autoři | Ing. arch. Adam Fröhlich, Ing. arch. Kateřina Mokrá, Ing. arch. Petr Srogončík

Město Úvaly v rámci studie požadovalo vyřešení přestavby zchátralého objektu v areálu ZŠ v Úvalech. Stávající skladové prostory měly být přeměny na čtyři školní třídy s kapacitou 120 žáků.
S ohledem na lokalitu ve VKP v blízkosti lesa bylo cílem návrhu, aby objekt školy zapadnul do okolní přírody a zároveň poskytl žákům pocit prolnutí interiéru s přírodou, přičemž bude docíleno příjemného studijního prostředí. Vzhledem k požadavkům Povodí Labe a problematiky záplavové oblasti okolo řeky Výmola byly velikosti a proporce stavby převzaty ze stávajícího objektu skladu.

Budova školy je založena na archetypálním tvaru transformovaném do podoby současné architektury. Po obvodu objektu je vytvořen plastický rám, do něhož jsou vloženy čtyři kmenové učebny pro žáky prvních tříd s kabinety pro učitele a potřebným zázemím. Pro optické zkrácení dlouhých podélných fasád bylo použito svislé členění velkoformátovým obkladem a okny.
Dispozičně se jedná o jednoduchý princip asymetrického trojtraktu, kde kmenové třídy a zázemí rozděluje komunikační koridor. Sedlová střecha umožňuje v učebnách vytvoření převýšeného prostoru, který bude v průběhu roku společně s využitím střešních světlíků zajišťovat příjemné mikroklima a přirozenou výměnu vzduchu ve třídách.

Podél jihozápadní a severovýchodní fasády jsou navrženy dvě venkovní terasy, které jsou určeny k pobytu dětí na čerstvém vzduchu, například i během přestávky. Terasy jsou vybaveny květníky se zelení a lehkým barevným mobiliářem, který dětem umožní variabilitu pro možnost seskupování.