Rodinný dům – Říčany

Projekt | Rodinný dům, Říčany
Investor | soukromý
Studie | 2017
Autoři | Ing. arch. Adam Fröhlich, Ing. arch. Anna-Maria Žílová

Návrh rodinného domu vychází především z přirozené konfigurace terénu, orientace vůči světovým stranám a současné vegetace na pozemku. V prvních úvahách byly vodítkem také utříděné představy investora o charakteru domu. Cílem návrhu bylo vytvořit solitér, který prezentuje sám na sebe a potlačuje příjezdovou cestu do suterénu domu. Hlavním koncepčním prvkem je „bílý had“, který prochází celou hmotou domu a vytváří přídatné specifické prostory. S tím souvisí i návrh prosklených ploch, aby se zde ztenčila hranice mezi pobytem uvnitř a vně. Velká okna na jižní fasádě jsou zapuštěna, aby se vyhnula přímému slunci.

Atriový dům jasně vymezuje prostor venkovní terasy, důležitého místa pro trávení času rodiny u bazénu nebo grilu, a vytváří hlavní pohledovou osu do zahrady, která klesá směrem k ulici a je odcloněna původními dřevinami.

Příchod je veden přes srdce domu, kterým je terasa a k ní otevřená fasáda. Jádrem domu je hala se subtilním schodištěm, které prochází třemi podlažími pomocí ocelových lanek. Hala je přímo napojena na terasu a společenskou i pracovní část domu. Ve 2.NP se nachází soukromé obytné místnosti členů domácnosti.