Rekonstrukce Katedrála sv. Víta

Projekt | Rekonstrukce pokladny Velké jižní věže, Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, Praha
Investor | Správa Pražského hradu
Realizace | 2015-2016
Autoři | Ing. arch. Adam Fröhlich, Ing. arch. Štěpánka Hájková

Rekonstrukce řeší vestavbu pokladny v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v místě vstupu do Velké jižní věže.
Na základě konzultace s odborem památkové péče Pražského hradu nebylo možné jakékoliv kotvení do konstrukce katedrály a návrh musel působit maximálně transparentně a lehce. Proto byla zvolena skleněná konstrukce stěn vetknutá do samostatné podlahy vestavby. Podkladní konstrukce ocelového roštu se nesměla v těchto prostorách svařovat. Konstrukce byla rozdělena na dvě poloviny a sešroubována přímo v katedrále.

Půdorysný tvar prostoru pokladny je nepravidelný pětiúhelník reflektující stávající stěny. Dvě strany jsou ohraničeny stěnami katedrály. Zbylé obvodové dělící příčky jsou prosklené okolo prodejního pultu. Jedná se o skleněné tabule, které jsou v úrovni podlahy kotveny do ocelového profilu navařeného na nosníky podlahy vestavby. Vetknutí skleněných profilů je realizováno sevřením skleněných tabulí mezi ocelové plechy.
Vzhled a materiál nábytku, který byl v prostoru pokladny zvolen, je lamino tmavě šedé barvy. Pracovní deska prodejního pultu je z lamina ve středně šedé barvě.