Nástavba rodinného domu – Praha

Projekt | Nástavba rodinného domu, Praha
Investor | soukromý
Realizace | 2015-2017
Autoři | Ing. arch. Adam Fröhlich, Ing. Filip Rozsíval, Ing. arch. Štěpánka Hájková

Nástavba byla realizována na stávající dvorní přístavbu. Zde je v 1.NP obytné patro a v 1.PP garáž se zázemím rodinného domu.
Urbanistické řešení lokality je dáno stávající zástavbou rodinnými domy. Pro lokalitu je charakteristické zachování původních rodinných domů orientovaných do ulice s dvorními přístavbami s plochou střechou. Stavba se nachází na nejvyšším místě celé lokality, čehož bylo využito pro malebný výhled z obytných místností do krajiny.
Při návrhu byla volena jednoduchá forma navýšení půdorysu. Vzniklý hranol byl výškově navržen tak, aby vnitřní konstrukce podlah a podhledů navazovali na stávající dům. Obytné místnosti v nástavbě jsou orientovány do boku tak, aby zachytily východní a západní slunce. Na severní stranu, kde je dominantní výhled, se objekt otevírá balkónem a velkým prosklením.
Nástavba je od stávající hmoty domu oddělena materiálovým řešením fasády. Je navržena provětrávaná fasáda s obkladem z desek Fundermax v přírodním šedém dekoru. Díky tomu je hmota jasně oddělena od stávajícího objektu a při tom stavba působí lehčím dojmem. Postupně vznikl požadavek investora rekonstruovat i interiér stávajícího domu.