Knihovna a společenské centrum v Úvalech

Projekt | Knihovna a společenské centrum v Úvalech
Investor | město Úvaly
Studie | 2016
Autoři | Ing. arch. Adam Fröhlich, Ing. arch. Petr Srogončík

Projekt se zaobírá řešením občanské budovy umístěné na hlavním náměstí Arnošta z Pardubic ve městě Úvaly. Knihovna a společenské centrum s okolním pozemkem bude sloužit nejen ke vzdělávání a konání společenských událostí, ale také jako rozšířený veřejný prostor, který propojuje hlavní náměstí s veřejným dětským hřištěm a Městským úřadem města Úvaly.

Urbanistické řešení Knihovny a společenského centra nebylo navrženo jen jako pouhý objekt doplňující zástavbu na náměstí, ale spíše jako krytý veřejný prostor, ve kterém se člověk může svobodně pohybovat, a který umožňuje snazší pohyb ve městské struktuře. Svým objemem má do stávající zástavby zapadat, ale přitom být na náměstí dominantním objektem.

Architektonické ztvárnění hmoty objektu je ideově založeno na personifikaci, přičemž knihovna sama o sobě říká, čím je, k čemu slouží a z jaké doby pochází, čehož je docíleno i použitím soudobých povrchových materiálů jako je např. tahokov nebo polykarbonát.

Dispozičně se jedná o jednoduše komponovaný objekt, kde v přízemí navazuje na parter náměstí vstupní hala objektu, která je propojená s knihovnou a kavárnou. Pro letní dny je k objektu také připojena letní čítárna navazující přímo na knihovnu. V druhém podlaží jsou umístěny společenské sály s administrativními prostory sloužící knihovně. Část objektu je také podsklepena s využitím pro archiv, sklady a technické zázemí.