Administrativní centrum – Modletice

Projekt | Administrativní centrum, Modletice
Investor | soukromý
Studie | 2017
Autoři | Ing. arch. Adam Fröhlich, Ing. arch. Petr Srogončík

Administrativní budova byla navržena v logistické oblasti v obci Modletice. Objekt měl být svým tvarem jednoduchý, využít maximální možný objem, a přitom působit lehce a nehmotně. Okolní zástavba v oblasti je převážně tvořena skladovacími budovami různých patvarů, které dělají veřejný prostor nepřehledným a neurčitým. Kvádr administrativy tudíž pomáhá okolí přehledně definovat veřejné a soukromé prostory s tím, že půdorysnou hranou kopíruje okolní komunikace.

Dispozičně je administrativa založena na jednoduchém konceptu dvou instalačních a komunikačních jader uprostřed dispozice, kancelářské prostory jsou pak umístěny po obvodě fasády. Díky skeletovému systému je možno dělit open space v každém podlaží dle potřeby. Mohou zde být provedeny jednotlivé kancelářské buňky, ponechaný open space, či vytvořit moderní kancelářské prostory ve stylu HUB, které jsou v současnosti často požadovány. Přízemní podlaží je věnováno showroomu, kavárně s navazující terasou, recepci a technickému zázemí. Část přízemního podlaží byla vyhrazena pro parkovací stání sloužící administrativě z důvodu regulativů v území a jelikož investor požadoval parkovací stání na terénu.
Vnější slupku fasády administrativy tvoří celoplošný polykarbonátový obklad, který dodává těžké hmotě budovy lehkost a zvýrazňuje tím i její funkci.